Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie http://biblioteka.wegorzewo.pl/ Fri, 04 Dec 2020 00:08:55 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb GODZINY OTWARCIA http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/894-godziny-otwarcia http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/894-godziny-otwarcia

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Mon, 06 Jul 2020 05:05:32 +0000
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki - 30.06.2020 r. http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/893-spotkanie-dyskusyjnego-klubu-ksiazki-30-06-2020-r http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/893-spotkanie-dyskusyjnego-klubu-ksiazki-30-06-2020-r

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Tue, 23 Jun 2020 05:38:36 +0000
JUŻ OTWARTE! http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/890-juz-otwarte http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/890-juz-otwarte

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Sat, 16 May 2020 09:08:34 +0000
Spotkanie Klubu Podróżnika 20.02.2020 r. http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/888-spotkanie-klubu-podroznika-20-02-2020-r http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/888-spotkanie-klubu-podroznika-20-02-2020-r

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Tue, 18 Feb 2020 10:16:53 +0000
Spotkanie DKK-28.01.2020 R. (wtorek) http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/887-spotkanie-dkk-28 http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/887-spotkanie-dkk-28

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Wed, 29 Jan 2020 10:16:01 +0000
WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/886-mozliwe http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/886-mozliwe

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Tue, 19 Nov 2019 11:14:11 +0000
DYSKUSYJNY KLUB KSIĄZKI - 26.11.2019 R. http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/885-wyspy-zielonego-przyladka http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/885-wyspy-zielonego-przyladka

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Tue, 19 Nov 2019 10:54:56 +0000
ZROZUMIEĆ MAZURY - SPOTKANIE AUTORSKIE http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/884-zrozumiec-mazury-spotkanie-autorskie http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/884-zrozumiec-mazury-spotkanie-autorskie

]]>
d_zaranko@wp.pl (Dorota) Aktualności Fri, 11 Oct 2019 07:18:32 +0000
Polityka prywatności http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/871-polityka-prywatnosci http://biblioteka.wegorzewo.pl/index.php/871-polityka-prywatnosci

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Węgorzewie, ul. Stefana Żeromskiego 2, 11-600 Węgorzewo

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: mgbp@wp.pl lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie, za pomocą adresu: kontakt@anrodo.pl

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa (Ustawa o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r.),
oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych;

c) kontaktu w sprawach związanych z wypożyczaniem książek oraz katalogowaniem;

d) wystawienia monitu ponaglającego o zwrot wypożyczeń;

e) prowadzenia ewidencji czytelników, wypożyczonych pozycji oraz sprawozdawczości;

f) prowadzenia konkursów czytelniczych, realizacji projektów;

g) prowadzenia rejestru osób korzystających z Internetu w czytelni

h) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania i obsługi w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono materiał biblioteczny oraz dla osób korzystających z pozostałych usług 5 lat od daty upływu ważności karty.

8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie
pod numerem 87 427 20 92 lub drogą elektroniczną mgbp@wp.pl

]]>
dankag75@interia.pl (Danka) Aktualności Tue, 30 Oct 2018 07:14:16 +0000