Akademia Orange dla bibliotek

logo"Akademia Orange dla bibliotek"

 Celem programu jest wzmocnienie informacyjnej i społecznej roli bibliotek publicznych. Ideą programu jest umożliwienie grupom społecznym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym spełnienia ich potrzeb i aspiracji poprzez powszechny i darmowy dostęp do największego najpowszechniejszego źródła informacji jakim jest Internet. 

Pomysłodawcą programu jest Fundacja Orange. Dzięki uczestnictwu w programie, grupa TP sfinansuje Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie  roczny dostęp do Internetu. Program Akademii Orange prowadzony jest na podstawie porozumienia w spawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
Jednocześnie Fundacja Orange zainaugurowała program „Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

http://www.akademiaorange.pl/about/