Promocja Czytelnictwa

Promocja Czytelnictwa - "Zakup nowości wydawniczych"

współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego "Promocja czytelnictwa"; Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz inne samorządy terytorialne z województwa warmińsko-mazurskiego

termin realizacji: 2011

współrealizatorzy: biblioteki publiczne z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

opis programu: realizacja zakupu nowości wydawniczych w ramach tego projektu dla M-GBP w Węgorzewie

Kwota dotacji celowej na zakup księgozbioru Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Rok Kwota ilość zakupionych książek
2011 8 210 zł. 389