"Akademia Orange dla bibliotek"

Fundacja Orange zainaugurowała program "Akademia Orange dla bibliotek", którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

Biblioteka w Węgorzewie bierze udział w programie "Akademia Orange dla bibliotek".
W 2010 roku Fundacja Orange przyznała M-GBP dofinansowanie w kwocie 3081,45 zł.
W 2011 roku przyznano M-GBP 838,52 zł.
W 2012 roku przyznano M-GBP 1030,62 zł.

Aby skuteczniej dotrzeć do współczesnej młodzieży, warto pokazywać, że internet i nowoczesne technologie mogą być nie tylko rozrywką, ale także  narzędziem do odkrywania świata i pokonywania barier społecznych.

http://fundacja.orange.pl/index.php?LANG=pl&page_ID=129&spage_ID=154&_spage_ID=157