"Podaj dalej"

Mikrogrant „Podaj dalej" to system małych grantów w wysokości do 1000 zł , skierowany
do wszystkich Bibliotek Wiodących. Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów 4 spotkań
z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich.

 

Celem tych spotkań było przekazanie zespołom Bibliotek Partnerskich wiedzy zdobytej w trakcie szkoleń ogólnych, specjalistycznych i informatycznych prowadzonych w ramach PRB, wymiana doświadczeń, oraz realizacja wspólnych przedsięwzięć.

 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie zorganizowała cztery spotkania:
28 lutego 2011 r. - Praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń
z zakresu "Planowania rozwoju biblioteki".
14 marca 2011 r. - Transfer wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniach specjalistycznych.
14 kwietnia 2011 r. – Prezentacja nowej strony internetowej MGBP - spotkanie wirtualne.
30 maj 2011 r. - Prezentacja działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pozezdrzu połączona
z wycieczką integracyjną "Śladami legend Jadwigi Tressenberg".