"Aktywna Biblioteka"

Konkurs Grantowy „Aktywna Biblioteka" realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) jest skierowany do Bibliotek Partnerskich i Bibliotek Wiodących biorących udział w Programie Rozwoju Bibliotek. Konkurs stwarza niepowtarzalną szansę na wdrożenie w życie części wieloletniego Planu rozwoju biblioteki, a tym samym sprawdzenie w praktyce wiedzy zdobytej na szkoleniach.

 

 

 

Projekt, na który uzyskane zostało dofinansowanie to „Melpomena w węgorzewskiej bibliotece".
W jego ramach zaproszeni zostali aktorzy z dwóch teatrów – olsztyńskiego Teatru im. S. Jaracza
oraz Studia Małych Form Teatralnych ART-RE z Krakowa.

Spotkania z teatrem dla dzieci i dla dorosłych finansowane zostało ze środków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach PRB, która na ten cel otrzymała grant od Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 http://www.filantropia.org.pl/