Małe Granty dla Biblioteki

Biblioteka Narodowa i Fundacja Orange pozytywnie rozpatrzyły wnioski Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie o dofinansowanie działalności w 2010 roku.


Fundacja Orange powołana przez Grupę TP oraz PTK Centertel, jako realizator działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i charytatywnym, między innymi programu „Akademia Orange dla bibliotek", przekazała w październiku na rzecz węgorzewskiej biblioteki dotację finansową w wysokości 3 081,45 zł. z przeznaczeniem na edukację informatyczną i popularyzację Internetu wśród mieszkańców naszej lokalnej społeczności - użytkowników Biblioteki oraz jej filii wiejskich. 

W ramach Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w 2010 roku" ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 6 230,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie księgozbiorów bibliotek.