Internet dla Bibliotek

2000   - Fundacja im. Stefana Batorego –  Internet dla Bibliotek – dofinansowanie na zakup stanowiska internetowego – 2000 zł.

W 1999 r. Fundacja Batorego, ogłosiła program dla bibliotek publicznych INTERNET DLA BIBLIOTEK, którego zadaniem było dofinansowanie stanowisk komputerowych.

Biblioteki - laureatki zostały wyselekcjonowane na podstawie przeprowadzonej przez Fundację ankiety, zaś dofinansowanie miało na celu ulepszenie istniejącej już infrastruktury. M-GBP  znalazła się wśród 50 bibliotek publicznych którym Fundacja przyznała w 2000 dotację na zakup stanowiska komputerowego.