Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

2003 - Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga Klub BiblioNetu - komputer oraz 180 książek

BiblioNet jest projektem prowadzonym przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie idei korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży. Stałe połączenia internetowe zakładane są dzięki hojności TP w bibliotekach publicznych na terenach małych miast i wsi.

24 października 2003 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie nastąpiło oficjalne otwarcie pierwszego Klubu BiblioNetu, oferującego swobodny dostęp do Internetu. Kolejne otwarcie Klubu BiblioNetu miało miejsce 28 października 2003 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wiśle. Otwarcia dokonał Prezydent RP Pan Aleksander Kwaśniewski. Wszystkie biblioteki w chwili otwarcia Klubów BiblioNetu powiększyły swoje zbiory o książki, które zostały podarowane przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga.