Zbigniew Herbert - Pan od niełatwej poezji

 

 

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO” Zbigniew Herbert – Pan od niełatwej poezji” 

 

  1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie pełniąca zadania biblioteki powiatowej.

     2. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.

     3. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców powiatu węgorzewskiego.

     4. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej, a także przybliżenie sylwetki Zbigniewa Herberta oraz rozbudzenie zainteresowania jego twórczością.

    5. Aby wziąć udział w konkursie należy rozwiązać arkusz zawierający 22 pytania dotyczące życia i twórczości poety, który dostępny jest w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Węgorzewie.

     6. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów wyłoni 20 zwycięzców.

    7. Konkurs trwa od 1 do 31 października 2018r. Rozwiązane arkusze prosimy dostarczyć najpóźniej do 6 listopada 2018r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

    8. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo lub telefonicznie.