Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Węgorzewie

Godziny otwarcia

Poniedziałek - nieczynna

Wtorek-Piątek - 9:00-17:00

Sobota - 9:00-14:00

W okresie wakacji (lipiec, sierpień)

Poniedziałek-Piątek - 9:00-16:00

Kontakt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Żeromskiego 2

11-600 Węgorzewo

tel. 87 427 20 92

e-mail: mgbp@wp.pl

Henryk Sienkiewicz - Hetman Duchowy Polaków

Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie powiatowym
Henryk Sienkiewicz - Hetman Duchowy Polaków

 REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO

"Henryk Sienkiewicz – Duchowy Hetman Polaków"

1. Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Węgorzewie pełniąca zadania  biblioteki powiatowej.

1. Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Węgorzewie.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców powiatu węgorzewskiego.

4. Celem konkursu jest propagowanie literatury polskiej oraz wartości patriotycznych, a także przybliżenie sylwetki Henryka Sienkiewicza oraz rozbudzenie zainteresowania jego twórczością.

5. Aby wziąć udział w konkursie należy: odpowiedzieć na 20 pytań testowych zawartych na arkuszu konkursowym. Arkusze dostępne w M-GBP, na stronie internetowej http://mgbp.internetdsl.pl oraz na Facebooku biblioteki.

6. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi komisja konkursowa powołana przez organizatorów, przyzna 1 punkt za każde pytanie.

7. 20 osób z największą liczbą punktów otrzyma nagrody. W przypadku, gdy wśród osób, które otrzymają największą liczbę punktów, będą osoby z taką samą ilością punktów, nagrodzone osoby zostaną wyłonione w drodze losowania.

8. Konkurs trwa od 2 do 30 listopada 2016r. Arkusze z odpowiedziami prosimy dostarczyć najpóźniej do 30 listopada 2016r. do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Węgorzewie, 11- 600 Węgorzewo, ul. Żeromskiego 2.

9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni korespondencyjnie lub telefonicznie.

Programy